Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej!


Działamy na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) . Działalność rachunkowo – księgową Biuro prowadzi na podstawie licencji Ministra Finansów nr 30880/02, a doradztwo podatkowe na podstawie decyzji Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 02682.

Z tytułu prowadzonej działalności jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Oferujemy usługi w zakresie:

• rejestracje działalności gospodarczej,

• prowadzenie ksiąg handlowych,

• prowadzenie KPiR,

• karta podatkowa,

• prowadzenie ewidencji ryczałtowych,

• obsługa kadrowo – płacowa,

• rozliczenia z ZUS,

• inne usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na indywidualne życzenia Klientów.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych cen naszych usług dostępne telefonicznie lub mailowo.

Share